MENU
Khách sạn SeaPhoneix
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư:
Diện tích thiết kế nội thất: m2
Địa điểm:
Catalogue
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư:
Diện tích thiết kế nội thất: m2
Địa điểm:
Khách sạn Sea Phoenix thiết kế theo phong cách bán cổ điển phương tây đạt tiêu chuẩn 3 sao, đo đó việc thiết kế thi công nội thất cũng phải đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng cao tương ứng. Để làm được tốt nhất và chủ đầu tư hài lòng, Lighthouse Furniture đã triển khai tỉ mỉ từ khâu thiết kế đến giai đoạn thi công, và phối hợp đồng bộ để chất lượng đảm bảo nhất