MENU
Biệt thự - đường 30/4
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư: Ông: Đinh Gia Thắng
Diện tích thiết kế nội thất: 1000m2
Địa điểm: Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Catalogue
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư: Ông: Đinh Gia Thắng
Diện tích thiết kế nội thất: 1000m2
Địa điểm: Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng