Đặt hàng
Sườn PE
Sản phẩm khác
Thăn
349.000 VND
Đặt hàng
Ba rọi
209.000 VND
Đặt hàng
T - Bone
309.000 VND
Đặt hàng